'; if ( is_singular() ) { wp_enqueue_script( "comment-reply" ); } $favicon = get_option("themename_theme_options"); ?>

PET

Organ ve dokuların fonksiyon ve metabolizmalarındaki değişiklikleri anatomik detaylarla birlikte gösteren, etkinliği kanıtlanmış bir Nükleer Tıp görüntüleme tekniğidir. Özellikle onkolojide tümörün saptanması, derecesinin belirlenmesi (evreleme), tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, nüks/metastaz şüphesi ve tümör belirteçlerinde yükselmesi durumunda yeniden evreleme, radyoterapi planlaması ve bazı durumlarda mevcut olan kitlenin iyi yâda kötü huylu olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılan en ileri medikal görüntüleme tekniğidir. Bu yöntemde; • Bir şeker türevi olan glikozun pozitron tipi ışıma yapan radyoaktif madde (Flor–18) ile işaretlenmiş molekülü (F–18- FDG) hastaya damar yolundan uygulanır. • Belli bir süre verilen radyoaktif maddenin tüm vücuda yayılması ve ilgili dokularda tutulması için beklenir (yaklaşık 45–60 dakika). • Kamera altına alınan hastanın, toplam 12-20 dk süre içerisinde, tüm vücut bilgisayarlı tomografi ve pozitron emisyon tomografi (PET) görüntüleri üç boyutlu olarak elde edilir. • Organ ve dokulardaki normal ve normal dışı metabolik fonksiyon gösteren patolojik alanların üç boyutlu görüntülenmesi sağlanır. *Günümüzde gelişmiş ülkelerde kanserden ölüm oranı tüm ölüm sebepleri arasında ikinci sıradadır. Bunun da ilk sırasında akciğer kanserleri yer almaktadır. *Kanser tedavisinin başarısında en önemli etken ERKEN TANI ve DOĞRU EVRELEME yani vücuda yayılımının tespitidir. *Kanser yayılımının doğru ve erken olarak belirlenmesi tedavi kararını etkilemekte ve sağ kalım oranını arttırmaktadır. PET çalışmaları metabolik değişiklikleri gösterdiği için lezyon hakkında diğer görüntüleme yöntemlerinden çok daha erken bilgi vermekte, BT ile de anatomik lokalizasyon ve detay gösterildiğinden PET-BT çalışmaları hastalığın erken tanısına ve doğru evrelendirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. olmaktadır.

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.