'; if ( is_singular() ) { wp_enqueue_script( "comment-reply" ); } $favicon = get_option("themename_theme_options"); ?>

USG

Ultrasonografi, iç organların kulağın işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgaları yardımı ile görüntülerinin elde edildiği bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Vücut içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarının bir kısmı organ veya dokular arasındaki ara yüzeylerden geri yansır, geriye yansıyan bu ses dalgalarından ultrasonografi görüntüsü oluşturulur. Bu işlem çok hızlı oluştuğu için haraketli görüntüler elde edilir. Anında görüntülemenin yapılması iç organların haraketlerinin görülmesini de sağlar. Ultrasonografi incelemelerinde iyonize radyasyon kullanılmaz.

Ultrasonografi cihazı ses dalgalarını geçirip iyi iletmediği için, hava veya gaz ihitiva eden organları ve kemik yapıları görüntüleyemez. İçinde hava ve gaz bulunduğunda mide ve bağırsaklar görüntülenip, değerlendirilemez. Ses dalgaları kemik yapıların yüzeylerinden geri yansıdığı için kemik sınır görülmesine rağmen kemik yapının içi görülemezusg

USG Çalışma Prensibi nedir?

Normal işitebilir ses frekansından daha yüksek noniyonize ses dalgası frekansları ultrason transdüserinden (kristal) yayılmaktadır. İletimler arasında transdüser değişim göstererk yansıma alıcısı gibi görev yapmaktadır.Ses dalgıları organ ve dokulara çarpıp yansıyarak değişik amplitüdlerde yansımalar olarak geri dönmektedir.Ultrason dalgalarının orgini ve geri dönmesi sırasında geçen zaman derinlik bilgisi olarak değerlendirmekte ve bu bilgi dönen ekonun amplitudu ile kombine edilerek , elektronik olarak bilgisayardaki iki boyutlu görüntüye (sonograma) ulaşmaktadır.Bilgisayar hemen real-time olarak monitore hareketli görüntülerin incelenebileceği şekilde yansıtmaktadır.

Ultrasonografi ayrıca uçaklarda metal yaşlanmasının tesitinde kullanılmaktadır.

Uygulamanın Yapılışı

Karın veya vücudun herhangi bir bölgesinin ultrason görüntüsü, o bölgenin çeşitli kesitleri alınarak elde edilir. Hasta önce sırtüstü,sonra (gerekirse) yüzüstü ve yan yatar; ultrason probu vücuda değişik açılarla temas ettirilir. Ses ötesi dalgaların vücut ile prob arasında kayba uğramaması için vücut yüzeyine jel sürülür. Jel, prob ile vücut arasında bir köprü oluşturur.

All Our Services

Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

MR

MR(Emar) yeni görüntüleme teknolojileri arasında en etkileyici ve ...

Read More

Tomografi

Röntgende ışınlarını, vücudun herhangi bir düzleminde odaklaya...

Read More

Doppler USG

Renkli Doppler ultrason yada dubleks ultrason klasik ultrason ile Dopp...

Read More

Normal USG

Himzet İçeriği...

Read More

USG

Ultrasonografi, iç organların kulağın işitemeyeceği kadar yükse...

Read More

Mamografi

Düşük doz X-ışını kullanarak görüntü elde edilen mamografi, ...

Read More

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.